Zagadnienia z zakresu biotechnologii, branży beauty i ochrony środowiska

BeautyEko

U M Ó W   S I Ę   N A   K O N S U L T A C J Ę

Kompleksowa obsługa Klienta

Solidność

Staranne i dokładne szkolenia

Jakość

Doradztwo ds. Ekotrendów

Doświadczenie

O Firmie

 

„ Ziemi nie dziedziczymy po naszych 

rodzicach, pożyczamy ją od naszych dzieci.”

                                           A.de Saint-Exupéry
 

Cześć! Nazywam się Monika Blezień – Ruszaj 


Jestem Doradcą ds. ochrony środowiska oraz systemu BDO pomagam rozwiązywać problemy mikro i małych przedsiębiorców szczególnie w branży beauty, e-commerce  i fashion, jak również dla podmiotów gastronomicznych m.in. cukierni, pizzeri, kawiarni oraz lokali z jedzeniem na wynos.

Współpracuję również z rynkiem motoryzacyjnym i budowlanym.

 

Doradzam głównie w zakresie wdrożeń związanych z ochroną środowiska o sprawozdawczością oraz pomagam przy wypełnianiu dokumentów w systemie BDO jak i przygotowuję i nadzoruję kart charakterystyki substancji i mieszanin w przedsiębiorstwie. 
Potrzebujesz procedur BHP, dezynfekcji, odpadowych oraz kosmetycznych? A może dokumentacja związana z wdrożeniem normy GMP jest dla Ciebie problemem? Zapraszam, chętnie pomogę w tym zakresie !!! 


Firma BeautyEko objęła patronatem akcję społeczną "Nie hejtuję - motywuję" skierowaną dla szkół jak i biznesu . 

Aktualności

 

JUŻ OD 1 LIPCA 2024 – NOWE OBOWIĄZKI !!! 
ZAPEWNIJ ALTERNATYWNE OPAKOWANIA NA WYNOS DLA SWOICH KLIENTÓW  

 
VYTAL to odpowiedź na wyzwania i potrzeby punktów gastronomicznych / kawiarni / cukierni
 

WAŻNE DATY 
 
1 stycznia 2024 - Obowiązek ponoszenia nowych opłat za jednorazowe kubki i pojemniki na żywność zawierające plastik.
 
1 lipca 2024 - Obowiązek zapewnienia opakowań alternatywnych względem jednorazowych opakowań zawierających plastik.
 
15 marca 2025 - Obowiązek rozliczenia jednorazowych opakowań w BDO i przekazania opłaty do urzędu marszałkowskiego.
 
Jak działa system VYTAL?
 

 •  Jest oparty na aplikacji Vytal
 •  Działa w modelu wypożyczenia. Pojemniki są własnością Vytal
 •  Właścicielem pojemników jest Vytal, który wypożycza je restauracjom. Restauracje tworzą otwartą sieć punktów partnerskich
 •  Opakowania mogą krążyć pomiędzy wszystkimi partnerami Vytal. Użytkownicy mogą bezpłatnie wypożyczać opakowania
 •  Czas na zwrot to 14 dni u dowolnego partnera Vytal.

 
Klient 
POBIERA APP  -> ZAMAWIA JEDZENIE -> WYPOŻYCZA POJEMNIK -> ZWRACA OPAKOWANIE 
 
Jakie mam korzyści?
 

 •  Wywiązuje się z obowiązków ustawowych 
 •  Brak obowiązku wnoszenia opłaty za opakowania jednorazowe do urzędu.
 •  Oszczędność względem opakowań jednorazowego użytku.
 •  Darmowy udział w aplikacji dla Klientów.
 •  Ekspozycja Restauracji w globalnym systemie opakowań reuse.
 •  Pozytywny wpływ restauracji na środowisko i budowanie wizerunku społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR), wywiązanie się z założeń ESG.

 
W sprawie szczegółowej oferty zachęcamy do kontaktu.
 
kontakt@beautyekombr.pl

 


 

5 lutego 2024

 

Podmioty wprowadzające produkty i produkty opakowaniach muszą do końca lutego 2024 wnieść opłatę roczną za utrzymanie wpisu w BDO.

Opłacie rocznej podlegają przedsiębiorcy:
 

 • wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele 

 • wprowadzający baterie lub akumulatory 

 • wprowadzający pojazdy 

 • producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań 

 • wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach 

 • wprowadzający na terytorium kraju opony 

 • wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe 


Opłata roczna wynosi:

 • 100 zł – mikroprzedsiębiorcy lub 

 • 300 zł – pozostali przedsiębiorcy 

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.
Opłatę należy uiścić na konto urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy.
Tytuł przelewu: NIP firmy, opłata roczna BDO 2024
Tutaj sprawdzisz listę i numery rachunków odpowiednich urzędów: TUTAJ / KLIKNIJ
 


 

11 grudnia 2023 

 

11 grudnia zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska  wprowadzające nowe opłaty za jednorazowe kubki i pojemniki na żywność.
Już od 1 stycznia 2024 r. sklepy, hurtownie oraz punkty gastronomiczne będą miały obowiązek pobierać opłatę od jednorazowych kubków i pojemników na żywność.

Dotyczy to sprzedaży do "użytkownika końcowego". Opłaty też obejmują sprzedaż przez urządzenia vendingowe (m.in. automaty na kawę).


Rozporządzenie znajdziesz https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230002679/O/D20232679.pdf
 


 

13 październik 2023 


UWAGA NOWOŚĆ !!!  - zmiana Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

 

W dniu 13.10. br w życie weszła Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. 2023 poz. 1852 )
Zmiany w ustawie są podyktowane realizacją postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 2019 roku dotyczącej zmniejszenia wpływu produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. To tak zwana dyrektywa plastikowa, która zakłada zapewnienie selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych z plastikowych butelek na napoje o pojemności do 3 litrów na poziomie: 


 -> 77%, w 2025 
 -> 81%, w 2026
 -> 84%, w 2027
 -> 87%, w 2028 
 -> i od 2029 r. – 90 %. 


Firmy wprowadzające na rynek produkty w opakowaniach, w ramach systemu kaucyjnego będą zobowiązane do sfinansowania systemu w zakresie

-> selektywnego zbierania i odbierania opakowań i odpadów opakowaniowych; 
-> transportu od producenta do zakładu przetwarzania; 
-> kosztów ewidencjonowania i sprawozdawczości czy rozliczenia kaucji z jednostkami handlu i finansowania wypłat kaucji dla użytkownika końcowego.

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001852/O/D20231852.pdf

 


 

7.09.2023


To już tydzień od podpisania przez Prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy, która wprowadza system kaucyjny w Polsce.


I choć zmiany oficjalnie zaczynają obowiązywać od 1 stycznia 2025 r., to już teraz warto być na nie przygotowanym!


Dzięki temu systemowi mamy szansę na znaczące zmniejszenie ilości odpadów oraz jako przedsiębiorcy realizację celów zrównoważonego rozwoju. 


Przepisy wdrażają wymagania unijne dot. selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, powstałych z:


- butelek jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych do 3 l, 
- butelek szklanych do 1,5 l,
- puszek metalowych do 1 litra 


w sklepach o powierzchni powyżej 200 m2.


Zgodnie z wprowadzanymi przepisami, w momencie zakupu napoju w opakowaniu objętym systemem kaucyjnym, np. w puszce, butelce szklanej, plastikowej zostanie pobrana kaucja za to opakowanie. 
Puste opakowanie będzie można zwrócić i odzyskać kaucję, nie będzie do tego potrzebny paragon‼️
 
To kolejny ważny krok dla środowiska !  
Dbajmy o naszą planetę !  

 24 sierpnia !!!

 

 • Aktualizacja wniosku w systemie BDO dla branży gastronomicznej - podmioty oferujące produkty jednorazowego użytku w części lub w całości tworzywa sztucznego ( jednostki handlu detalicznego, hurtowego, gastronomia, urządzenia vendingowe ) powinny wypełnić obowiązek w Systemie BDO - uzupełniając Dział II Tabelę 8 

 

Podmioty z którymi współpracuję śpią spokojnie - ten obowiązek został już wykonany, a wnioski zaktualizowane

Czy ta aktualizacja już została przez Ciebie wykonana?   

 

 • Jeżeli w Twojej firmie są stosowane pianki, a w ich składzie są obecne diizocyjaniany  zgodnie z Rozporządzeniem (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów; ZAŁĄCZNIK XVII możesz je stosować po 24.08.2023 TYLKO jeżeli stężenie diizocyjanianów indywidualnie i w połączeniu jest mniejsze niż 0,1 % wagowo, lub pracodawca lub osoba samozatrudniona zapewniają, aby użytkownicy przemysłowi lub profesjonalni ukończyli szkolenia w zakresie bezpiecznego stosowania diizocyjanianów przed rozpoczęciem używania tych substancji lub mieszanin.

 

Większość pracodawców skorzysta właśnie z tego drugiego rozwiązania!!! 
A jak to jest u Ciebie ? 

 


 

Diamenty Beauty 2023

 

Nie mogę wyrazić słowami, jak bardzo jestem wdzięczna za moją nominację do XIII Plebiscytu Diamenty Beauty 2023 oraz wygraną!  


Ta prestiżowa nagroda jest dla mnie nie tylko uznaniem pracy, którą wkładałam w rozwój i innowacje w świecie kosmetyków i urody, ale także wyrazem pasji i kreatywności, które kierowały mną przez cały ten czas.
 Zachęcam Cię do przeczytania pełnego artykułu: Diamenty Beauty 2023


https://www.trustedcosmetics.pl/diamenty-beauty-2023-beautyeko-monika-blezien-ruszaj/


Dziękuję Wam wszystkim za wsparcie i ciepłe słowa, które otrzymałam w trakcie swojej pracy. Razem kształtujemy przyszłość piękna! 

 


 15 lipiec 2023  - opłata recyklingowa do Urzędu Marszałkowskiego


Opłata recyklingowa za wprowadzanie toreb z tworzyw sztucznych
 

Kto podlega opłacie recyklingowej? Opłatę recyklingową musi uiścić przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego do pakowania produktów.
UWAGA! Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności.

Co musimy uwzględnić w rozliczeniu?
Torby z tworzywa sztucznego poniżej 15 mikrometrów
Torby z tworzywa sztucznego o grubości między 15 a 49 mikrometrów
Torby z tworzywa sztucznego o grubości powyżej 50 mikrometrów

Pamiętajmy, że musimy prowadzić bieżącą ewidencję ilości zakupionych i wydanych toreb dla każdego rodzaju, uwzględniając ich grubość w mikrometrach, w zakresie wprowadzania za dany kwartał. Ten obowiązek rozliczamy również w rocznym sprawozdaniu w systemie BDO.

Ustawowa stawka opłaty recyklingowej wynosi 0,20 zł za jedną sztukę. Pobraną opłatę za dany kwartał 2023 roku należy uiścić na rachunek bankowy marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

 

Terminy wpłat są następujące:

Za I kwartał do 15 kwietnia 2023 roku
Za II kwartał do 15 lipca 2023 roku
Za III kwartał do 15 października 2023 roku
Za IV kwartał do 15 stycznia 2024 roku


Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, jestem tutaj, aby Ci pomóc. 

 25 lipiec 2023 
 

O greenwashing'u już nieraz pisałam, ale temat jest ciągle aktualny i na czasie. Nowe wymagania prawne w zakresie zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialny biznes czy też prace nad Dyrektywą zapobiegającą "zielonym kłamstwom" to niektóre z zagadnień poruszanych w moim nowym artykule.

Jak rozpoznać działania greenwashingu? - zapraszam do lektury nowej publikacji, a jeżeli masz pytania to do kontaktu.

http://digis-ducibus.pl/czym-dokladnie-jest-greenwashing
 

 Lipiec 2023

 

Jak ważny jest zrównoważony rozwój w życiu codziennym oraz w organizacjach ciągle się uczymy. 
Już w niedalekiej przyszłości będziemy zobowiązani jako przedsiębiorcy małych i średnich firm do raportowania ESG ( E – Środowisko, S – Społeczna odpowiedzialność i G – Ład korporacyjny )
Czy działamy wg celów zrównoważonego rozwoju? Co to są za cele? 
Serdecznie zapraszam do pobrania mojego e-booka o zrównoważonym rozwoju i zapoznaniu się z podstawami tematu.

 

Link do pobrania
 Maj 2023

 

27 kwietnia 2023 Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – weszła  w życie 24 maja 2023 roku ( Dz. U. 2023 poz. 877 )
Z czym wiąże się ten podpis i co oznacza dla przedsiębiorców?
Dla wprowadzających jednorazowe opakowania i produkty z tworzyw sztucznych oznacza ona nowe obowiązki. 
W tym roku ważną zmianą jest : 
 
Aktualizacja wniosku w systemie BDO – do 24 sierpnia 2023 
Ewidencja nabytych opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub wykonanych w części z tworzywa sztucznego / np. kubki tzw. papierowe z pokrywką od 24 maja 2023 roku 

 

  

 

Czy mnie dotyczy ten obowiązek? 
Pobierz pytania i odpowiedz na nie - jezeli potrezbujesz pomocy zapraszam do kontaktu 

 

 


Maj 2023

 

Dziękując za nominację do KONKURSU KOBIETA E-COMMERCE 2023 w kategorii ODPOWIEDZIALNY E-COMMERCE chciałam pogratulować wszystkim nominowanym, wspaniałym kobietom za determinację, dążenie do celu i realizację świetnych projektów, zaangażowanie w rozwijanie pasji i genialny udział w świecie e-commerce.

 

Już cieszę się na miłe spotkanie na Gali w Warszawie w drugiej połowie maja.

 

Będzie innowacyjnie, inspirująco i nowocześnie. 

 


Jako firma która w swoich założeniach stawia na odpowiedzialny biznes w każdej branży już dziś zapraszam do zapoznania się z materiałami edukacyjnymi przygotowanymi specjalnie z okazji niedawno obchodzonego Dnia Ziemi.

 

Każdy znajdzie w nich coś dla siebie co można wdrożyć w przedsiębiorstwach jak również w życiu codziennym.

 

Materiały edukacyjne Dzień Ziemi 2023 - do Pobrania

 


Lipiec 2022

 

5,10,15 lipiec to czas rozliczeń i raportowania w zakresie wprowadzanych produktów, opakowań i toreb foliowych objętych tzw. opłatą recyklingową.

 

Pamiętajmy o raportach do Organizacji Odzysku wg podpisanych umów !!!Do 15 lipca nie zapominajmy o uiszczeniu opłat recyklingowych do Urzędu Marszałkowskiego w zakresie wprowadzonych do obrotu toreb jednorazowych wydawanych klientom w naszych sklepach stacjonarnych w tytule przelewu za torby należy każdorazowo wpisać: REGON ilość toreb w szt x 0,20 PLN ..... kwartał 2022 roku

 

Kwiecień 2022

 

Przed nami 15 kwietnia czyli jeden z ważnych terminów opłat dla firm, a mianowicie opłata recyklingowa dla podmiotów wprowadzających torby jednorazowe z tworzyw sztucznych  w swojej działalności. 


Opłaty należy uiścić na konto Urzędu Marszałkowskiego odpowiedniego dla siedziby firmy. Listę urzędów znajdziecie w PDF - do pobrania

 


Dziękując za nominację do KONKURSU KOBIETA E-COMMERCE 2022 w kategorii IV NOWA USŁUGA W E-COMMERCE przypominam, że głosować można do 10 kwietnia 2022 na stronie https://www.kobietaecommerce.pl/nominowane


Chciałam pogratulować wszystkim nominowanym, wspaniałym kobietom za determinację, dążenie do celu i realizację świetnych projektów, zaangażowanie w rozwijanie pasji i genialny udział w świecie e-commerce. Już cieszę się na miłe spotkanie na Gali w Warszawie w kwietniu. Będzie innowacyjnie, inspirująco i nowocześnie. 

 

Luty 2022
 

W lutym i marcu, wypadają w kalendarzu ważne daty związane z obowiązkami w zakresie ochrony środowiska.
Pamiętajmy o tym, by złożyć sprawozdawczość i rozliczyć się w odpowiednim dla nas urzędzie marszałkowskim. 

 

do pobrania - Urzędy Marszałkowskie

 

Już 28 lutego upływa termin uiszczenia opłaty rocznej do urzędu marszałkowskiego dla przedsiębiorców, którzy wprowadzają: 
 

 •  opakowania i produkty w opakowaniach,

 •  sprzęty elektryczne i elektroniczne, 

 •  baterie i akumulatory, 

 •  samochody, 

 •  produkty - oleje, smary i opony. 

 
Opłata roczna wynosi:
dla mikroprzedsiębiorstw – 100 zł,
dla pozostałych podmiotów – 300 zł.
 

Opłatę należy wnieść na konto urzędu marszałkowskiego właściwego siedzibie firmy.

 

Numery kont UM - opłata roczna


 

Grudzień  Już jest nowy e-book "Branża Beauty a BDO"  to pozycja dla przedstawicieli branży - producentów kosmetyków, zapachów, świec, olejków eterycznych czy kompozycji zapachowych, dla podmiotów prowadzących gabinety kosmetyczne, Salony SPA czy też prowadzących sprzedaż na odległość - właścicieli sklepów internetowych 
 

poniżej recenzje: 
 

Przewodnik dotyczący BDO dedykowany branży beauty, napisany przez panią Monikę Blezień - Ruszaj, jest bardzo przyjaźnie napisany, krok po kroku wyjaśnia przepisy. Po pierwsze szybko mogłam zweryfikować, w jakim zakresie przepisy dotyczą mojej firmy, a po drugie już bez niepotrzebnego stresu podjęłam działania, aby zarejestrować się w systemie. Cenne jest też to, że można zasięgnąć porady u pani Moniki. Po wcześniejszych nieudanych kontaktach z urzędnikiem w Urzędzie oraz Prawnikiem, szczerze mogę polecić e-boka, jako najlepszą formę zapoznania się z przepisami.

Anna Grela warsztatpiekna.pl
 

Pani Monika w swoim e-book zwarła wszystkie najważniejsze informacje dotyczące systemu BDO. W prosty i przystępny sposób przedstawia temat, który dotyczy wielu przedsiębiorców, rozwiewa wątpliwości i pokazuje konkretne rozwiązania. Branża Beauty a BDO - pytania i odpowiedzi to pozycja, którą warto przeczytać, ponieważ wiedza w niej zawarta jest niezbędna do prowadzenia działalności w branży kosmetycznej, jak również w wielu innych biznesach.
 

Ania Wróbel "Ostra Babeczka" 
 

Informacje bardzo przydatne każdemu użytkownikowi/przedsiębiorcy/wytwórcy odpadów/wprowadzającemu na rynek krajowy sprzęt elektroniczny, produkty w opakowaniach,  który po raz pierwszy styka się z Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). W bardzo przejrzysty/szczegółowy sposób opisane są wymagania/obowiązki każdego przedsiębiorcy w zakresie sprawozdawczości w BDO.

 

Grzegorz Juraszczyk 
Praktyk w OŚ 
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM

 

 

Sierpień Wiele podmiotów wciąż zastanawia się czy wpis w systemie BDO ( Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami) jest dla niego?

Czy to dotyczy właśnie jego działalności, branży...
Już od dziś zachęcamy do wykonania krótkiej analizy, dzięki której możemy pomóc w rozwiązaniu tych dylematów. 


Po zaznaczeniu odpowiedzi odeślij analizę do nas na maila, a odpowiemy Ci na na pytanie czy i w jakim zakresie BDO dotyczy również Ciebie? 

 

Analiza podmiotu do pobrania  - > Wypełniony wniosek odeślij na beautyekombr@gmail.com

 

Lipiec 2021 roku przyniesie nam dużo nowości – już od 1 lipca czekają nas zmiany związane z opakowaniami i produktami z tworzyw sztucznych; 
Projekt tzw. Ustawy SUP mówi, że od 1 lipca zakazuje się wprowadzania do obrotu produktów jednorazowego użytku   z tworzywa sztucznego, m. in. :  
1) patyczków  higienicznych;
2) sztućców (widelce, noże, łyżki, pałeczki);
3) talerzy;
4) słomek;
5) mieszadełek do napojów;
6) patyczków mocowanych  do balonów i służące do tego, by balony się na nich opierały, w tym mechanizmy tych patyczków, z wyjątkiem balonów do użytku przemysłowego lub innych profesjonalnych zastosowań, które to balony nie są rozprowadzane wśród konsumentów; 
7) pojemników na posiłki wykonane z polistyrenu ekspandowanego, tj. pojemników takich  jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowane w celu umieszczania w nich posiłków, które:
a) są przeznaczone do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos, 
b) są zazwyczaj do spożywana bezpośrednio z pojemnika,
c) są gotowe do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie – w tym pojemniki na posiłki typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność;
8) pojemników wykonanych z polistyrenu ekspandowanego pojemniki na napoje, w tym ich zakrętki i wieczka; 
9) wykonanych  z polistyrenu ekspandowanego kubków na napoje, w tym ich zakrętki i wieczka.
 
Już od 3 lipca 2021 najprawdopodobniej wejdą w życie przepisy mówiące o tym, iż : 
Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w której są oferowane opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego bądź posiłki w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego będą zobowiązane do pobrania opłaty od nabywającego. 
Opłaty te są przewidziane w celu konieczności trwałego zmniejszenia zużycia opakowań jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego  mając na uwadze ich negatywny wpływ na środowisko.
Z pobranej opłaty przedsiębiorca będzie musiał rozliczyć się z właściwym Urzędem Marszałkowskim do 15 dnia po zakończonym kwartale, a po zakończonym roku będzie zobowiązany do złożenia sprawozdania elektronicznie w systemie BDO. 
Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w której są oferowane opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego m. in. 
1) kubki na napoje, w tym ich pokrywki i wieczka;
2) pojemniki na posiłki w tym pojemniki takie jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowane w celu umieszczania w nich posiłków, które:
a) są przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos,
b) jest zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika, 
c) jest gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie, w tym pojemniki na posiłki typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność 
Podmioty wprowadzające ww  produkty z tworzyw sztucznych będą miały też za zadanie zapewnienie dostępności innych opakowań aby odbiorcy mieli wybór i możliwość nabycia opakowań bądź posiłków w opakowaniach innych niż z tworzywa sztucznego np. z papieru i tektury, opakowania ze skrobi kukurydzianej itp. 
Dyrektywa Unii Europejskiej, którą zaimplementuje Polska ma na celu  wprowadzenia gospodarki obiegu zamkniętego, która  ma za zadanie zmniejszenie ilości odpadów poprzez ponowne wykorzystanie materiału. 
Dzięki wprowadzeniu os podarki obiegu zamkniętego powinniśmy skupić się przede wszystkim na stosowaniu produktów do wielokrotnego użytku, a gdy staną się one odpadami - do poddania ich recyklingowi i przygotowania do ponownego użycia.

 

24 maja 2021  24 stycznia 2018 r. powstał rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – tzw. BDO
Od tego czasu wiele firm już do niego zostało wpisanych, otrzymało swój numer rejestrowy , którym posługują się w codziennych czynnościach – mają umieszczony numer na paragonach, fakturach, dokumentach służących do rozliczeń, przekazywania odpadów. 
Przedsiębiorcy wpisani do Rejestru zdążyli już złożyć sprawozdania za rok 2019 i 2020 elektronicznie przez moduły w Bazie BDO. 

 

22 kwietnia Dzień Ziemi już od 31 lat świętujemy Międzynarodowy Dzień Ziemi to też ponad 50 lat od kiedy po raz pierwszy w USA użyto tego określenia, mamy co świętować, mamy za co być wdzięczni, za naszą planetę jej bioróżnorodność gatunkową, ale też musimy o niej pamiętać i o nią dbać na co dzień, abyśmy mogli podziwiać naszą Ziemię każdego dnia i odkrywać nowe, wspaniałe zakątki.

 

luty/marzec - wywiad do firmy Doradcy365.pl -> klik

 

Darmowe konsultacje 15 minutowe

Szkolenia w zakresie systemu BDO
Sprawozdawczość roczna 

 

Nawiązywanie umów z Organizacjami Odzysku w zakresie:
 

 • opakowań

 • baterii

 • produktów

 • sprzętu elektrycznego

 •  

Aspekty środowiskowe w Salonach kosmetycznych, jak dostosować się do wymagań prawnych? 

Procedura sanitarna
Procedury dot. gospodarowania odpadami w salonach kosmetycznych.

 

Masz pytanie zapraszam do kontaktu na adres mailowy: beautyekombr@gmail.com / kontakt@beautyekombr.pl 

Oferta dla branży gastronomicznej – przejęcie obowiązków w systemie BDO w zakresie Ustawy „SUP” ( Single Use Plastics )

 

 • wpis do rejestru / aktualizacja wniosku w zakresie wytycznych nowelizacji Ustawy w systemie BDO 

 • ewidencja wprowadzanych – zakupionych i nabitych na kasę fiskalną jednorazowych opakowań z tworzyw objętych opłatą 

 • podanie kwoty, numeru konta i daty do kiedy należy uiścić opłaty do właściwego  Urzędu Marszałkowskiego

 • sprawozdawczość w systemie BDO w zakresie nowych obowiązków 

 • informowanie o zmianach, datach ustawowych – na bieżąco 

 

Cena netto od  1000 zł + VAT / rok  

zamów / zapytaj  : beautyekombr@gmail.com / kontakt@beautyekombr.pl 

Oferta

Rejestracja/ aktualizacja w systemie BDO
 

 • prowadzisz sklep internetowy i sprzedajesz produkty fizyczne,

 • wprowadzasz produkty jednorazowe z tworzyw sztucznych,

 • wprowadzasz produkty w opakowaniach / importujesz / lub prowadzisz sprzedaż wysyłkową (w tym za granicę),

 • masz lokal gastronomiczny (kawiarnię, cukiernię, pizzerię lub usługi cateringowe )

 • dodajesz opakowania do swoich produktów (w tym foliopaki kurierskie) - zakupione lub otrzymane od firmy kurierskiej,

 • prowadzisz komis samochodowy,

 • wprowadzasz na rynek polski elektronikę / baterie / akumulatory na użytek  

 • własny lub do odsprzedaży  z zagranicy,

 • oferujesz foliówki podlegające tzw. opłacie recyklingowej,

 • transportujesz odpady,

 • prowadzisz salon kosmetyczny i wytwarzasz odpady medyczne 

 • wytwarzasz odpady w niepodlegające zwolnieniu z ewidencji w systemie BDO,

 

Cena od 200,00 zł + VAT 
zamów / zapytaj  : beautyekombr@gmail.com / kontakt@beautyekombr.pl 

RAPORTY ŚRODOWISKOWE

Pobierz

Ważne terminy

PODZIĘKOWANIA / NOMINACJE

DOŁĄCZ DO RZETELNYCH FIRM

BeautyEko
Monika Blezień-Ruszaj


ul. Radlińskie Chałupki 24
44-300 Wodzisław Śląski

 

e-mail: beautyekombr@gmail.com
Telefon:  501 423 634

 

 

Polityka Prywatności

Regulamin Sprzedaży